• Avontuurlijk
 • Natuurlijk
 • Veiligheid voorop

Coördinator

Een coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de verschillende zomerkampen op één van onze locaties in Nederland. Zij zorgen voor structuur en houvast tijdens de vakantieweek en werken binnen de richtlijnen van Club Adventure. Ze geven leiding aan een team van (bege)leiders. Ze zijn het gezicht op de locatie en tevens aanspreekpunt voor ouders, leiding en management van Club Adventure.

Een coördinator heeft o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Het aansturen en coachen van de (bege)leiders.
 • Ontvangst en uitleg aan de leiding – voorbereiding op zaterdag.
 • Ontvangst en afsluiting zomerkampen.
 • Aanspreekpunt voor ouders – telefonisch contact en beheren ouder app: berichten en foto’s.
 • Woordvoerder – regeluitleg, verloop maaltijden e.d.
 • Tijdsbewaking en noodzakelijke aanpassingen zomerkampen.
 • Dagelijks overleg met de leiding over de voortgang.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van evaluaties.
 • Communicatie met de keuken over de maaltijden.
 • Communicatie met management (kantoor) over de voortgang.
 • Verantwoordelijk voor de veiligheid en EHBO op locatie.
 • Toezicht op bijzonderheden, medicatie en waardevolle spullen.
 • Aandacht hebben voor het groepsproces maar ook het individuele kind.
 • Administratie: invullen (digitaal) logboek en formulieren.
 • Vervoeren van deelnemers naar externe locaties.

Weken en tijden:
Een week loopt van zaterdag t/m zaterdag, waarbij zaterdag de voorbereiding dag betreft. De kinderen komen op zondag aan. De zomerkampen worden aangeboden van week 28 t/m week 34. Daarnaast hebben we voorafgaande aan de zomer een kick-off, waar we de coördinatoren voorbereiden op de zomer. Na de zomer vind er nog een evaluatiemoment met de coördinatoren plaats.

Aanmelden

Mocht je al 1 of meerdere zomers bij Club Adventure gewerkt hebben dan kan je als coördinator met onze organisatie mee. De nieuwe coördinatoren worden benaderd door kantoor naar aanleiding van de ervaringen van afgelopen zomer(s).

Ben je al 1 of meerder zomers actief bij Club Adventure en denk jij zelf in het profiel te passen van deze functie, dan ontvangen we graag jouw sollicitatie. Stuur de sollicitatie mail per e-mail naar: jos@clubadventure.nl. Voor vragen en verdere uitleg betreffende de functie neem je contact op met Jos, bij voorkeur per mail.