Avontuurlijke en actieve Jeugdvakanties

Club Adventure Jeugdvakanties > Informatie ouders > Begeleiding

Begeleiding

Team

Ons team heeft jarenlange ervaring en is zeer deskundig. Het team van kampleiding bestaat uit een ideale mix van mensen, variërend van specialisten uit het beroepsleven (buitensportinstructeurs), de vaste coördinatoren op de locaties tot aan de pedagogisch medewerkers. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat onze staf zéér enthousiast, sportief en creatief is. Om onze kampleiding aan deze hoge eisen te kunnen laten voldoen wordt veel aandacht besteed aan selectie, opleiding en (na)scholing en werken wij daarbij intensief samen met diverse opleidingen en hogescholen.

Boogschiet instructie Leidster controle Leider

VOG

Alle begeleiders die bij Club Adventure werken, hebben een verplichte training doorlopen, zijn gescreend en zijn allen in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) afgegeven door de Nederlandse overheid.

24 uur en 4-ogen beleid

Tijdens de vakantieweken zijn de begeleiders op elk moment van de dag (24 uur) en bij elke activiteit aanwezig om de jeugd te begeleiden. Voor kinderen van 5 t/m 13 jaar kennen wij een 4-ogen beleid en staan er altijd minimaal 2 begeleiders op een groep.

Pedagogisch beleidsplan en gedragscode

Alle begeleiders die werkzaam zijn tijdens de vakantieweken dienen te handelen in de praktijk naar het door Club Adventure opgestelde pedagogisch beleidsplan.
Voor de begeleiders is een gedragscode opgesteld voor het in acht nemen van binnen de organisatie geldende regels, voorschriften en aanwijzingen m.b.t. de orde, veiligheid en gezondheid.

Bekijk hier meer informatie over onze kampleiding en de procedure voor aanmelding kampleiding

Bekijk meer informatie ouders

Tijdens de vakantieweek

Bekijk deze pagina

Vervoer en tijden

Bekijk deze pagina