• Avontuurlijk
  • Natuurlijk
  • Veiligheid voorop

Begeleiding

Team

Ons team van begeleiding heeft jarenlange ervaring en is zéér deskundig. Het team bestaat uit een ideale mix van mensen:

Coördinatoren
Op de locaties zijn vaste coördinatoren aanwezig die verantwoordelijk zijn voor het draaien van een jeugdvakantie en de zomerkamp begeleiders aansturen en ondersteunen. Tevens gelden de coördinatoren als contactpersoon voor de ouders / verzorgers.

Pedagogisch medewerkers
Binnen Club Adventure zorgen de pedagogisch medewerkers voor het creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen. Zij ondersteunen de coördinatoren en zomerkamp begeleiders in het begeleiden, verzorgen en bijstaan van de kinderen.

Zomerkamp begeleiders
De zomerkamp begeleiders zijn direct bezig met het begeleiden van de kinderen, zowel bij het uitvoeren van activiteiten, als bij de maaltijden, overnachting e.d.. Elk zomerkamp heeft eigen begeleiders.

Buitensport medewerkers
Onze eigen vaste buitensport medewerkers zorgen voor de uitvoer van buitensportactiviteiten (hoogte-, water- en grondactiviteiten). Ze zijn verantwoordelijk voor het op- en afbouwen, instructie, begeleiding en toezicht op veiligheidsaspecten.

Boogschiet instructie Leidster controle Leider

Om onze begeleiders aan de hoge eisen te kunnen laten voldoen wordt veel aandacht besteed aan selectie, opleiding en (na)scholing en werken wij daarbij intensief samen met diverse opleidingen en hogescholen.

VOG

Alle begeleiders die bij Club Adventure werken, hebben een verplichte training doorlopen, zijn gescreend en zijn allen in bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) afgegeven door de Nederlandse overheid.

24 uur en 4-ogen beleid

Tijdens de zomerkampen zijn de begeleiders op elk moment van de dag (24 uur) en bij elke activiteit aanwezig om de jeugd te begeleiden. Wij hanteren een 4-ogen beleid en dus staan er altijd minimaal 2 begeleiders op een groep.

Pedagogisch beleidsplan en gedragscode

Alle begeleiders die werkzaam zijn tijdens de zomerkampen dienen te handelen in de praktijk naar het door Club Adventure opgestelde pedagogisch beleidsplan.
Voor de begeleiders is een gedragscode opgesteld voor het in acht nemen van binnen de organisatie geldende regels, voorschriften en aanwijzingen m.b.t. de orde, veiligheid en gezondheid.

Bekijk meer informatie ouders

Tijdens het zomerkamp

Bekijk deze pagina

Vervoer en tijden

Bekijk deze pagina