• Avontuurlijk
  • Natuurlijk
  • Veiligheid voorop

Voorwaarden & Disclaimer

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Club Adventure zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk, download of print hier de algemene voorwaarden.

Disclaimer

Club Adventure heeft bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de site inhoud niet garanderen. Club Adventure sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de weergegeven informatie op deze website.

Op alle aanbiedingen/diensten en boekingen zijn de algemene voorwaarden van Club Adventure van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Bekijk, download of print hier de algemene voorwaarden. Op verzoek, kunnen deze ook kosteloos worden toegezonden.

Op alle aanwezige informatie op de Club Adventure website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van clubadventure.nl en mijnclubadventure.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Club Adventure behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te verwijderen.

Naast dit juridisch voorbehoud zijn de algemene voorwaarden van toepassing op al onze diensten.

Club Adventure B.V.