Avontuurlijke en actieve Jeugdvakanties

Club Adventure Jeugdvakanties > Privacy/Disclaimer

Privacy/Disclaimer

Privacy Statement

Bezoekers en gebruikers van Clubadventure.nl hechten waarde aan hun privacy. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats volgens de geldende regelgeving. Onderstaande informatie is opgesteld om de bezoekers/gebruikers van Clubadventure.nl te informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

SSL Certificaat
Club Adventure beschikt over een SSL Certificaat voor de website Club Adventure.nl en mijnclubadventure.nl. Dit certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. U herkent de beveiligde verbinding aan https dat voor de domeinnaam staat.

MijnClubAdventure.nl
Alle foto’s die worden gemaakt tijdens de jeugdvakanties en dagboekverhalen die worden geschreven tijdens de vakantieweken worden in mijnclubadventure.nl geplaatst. Dit is een beveiligde omgeving afgeschermd met een inlognaam en wachtwoord en daardoor alleen toegankelijk voor deelnemers en ouders van deelnemers.

Vastleggen en gebruik persoonsgegevens
Club Adventure legt in het kader van de dienstverlening gegevens vast in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt om gebruikers van Clubadventure.nl te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf en van producten en diensten van de bij ons aangesloten bedrijven.

Wijzigen van gegevens
Uw gegevens zullen wij op uw verzoek verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval deze gegevens feitelijk onjuist zijn. Het voorgaande kan tot gevolg hebben dat u gedeeltelijk of geen gebruik kan maken van onze diensten.

Beveiliging van gegevens
Club Adventure Jeugdvakanties maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de door ons verwerkte persoonsgegevens ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Click gedrag
Op Clubadventure.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en daarbij haar dienstverlening verder te ontwikkelen. Cookies Clubadventure.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische dienstverlening gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Links
Clubadventure.nl bevat links naar andere websites. Wij melden u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de manier waarop deze websites met privacygevoelige gegevens omgaan.

Social Media
Clubadventure.nl maakt gebruik van Social media om de huidige en toekomstige klanten van informatie te voorzien. Om privacy redenen zullen wij het social media nooit gebruiken van het verspreiden van foto’s van deelnemers.

Wijzigingen
Club Adventure behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor een update van het privacy beleid.

Disclaimer

Club Adventure heeft bij het samenstellen van deze website de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de site inhoud niet garanderen. Club Adventure sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de weergegeven informatie op deze website. Op alle aanbiedingen/diensten en boekingen zijn de algemene voorwaarden van Club Adventure van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. Op verzoek, kunnen deze ook kosteloos worden toegezonden.

Op alle aanwezige informatie op de Club Adventure website berust auteurrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van clubadventure.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Club Adventure behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn aan te passen en/of te verwijderen.

Naast dit juridisch voorbehoud zijn de algemene voorwaarden van toepassing op al onze diensten.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn over ons privacy beleid en de disclaimer, neemt u dan gerust contact met ons op.

Club Adventure B.V.
St. Walrickweg 9
6611 KG Overasselt
Tel.: 024-3656345
info@clubadventure.nl